Izjava o zaštiti privatnosti podataka

Kompanija Refot B d.o.o., posvećena je obezbeđivanju adekvatnog nivoa poverljivosti, dostupnosti i zaštite podataka svakog lica koje koristi proizvode i usluge kompanije.

Prilikom prikupljanja ličnih podataka i njihovog obrađivanja nakon dobijanja pristanka, podaci će biti obrađeni, dok lice pisanim putem direktno ne obavesti kompaniju o povlačenju pristanka. Nijedan deo ličnih podataka, neće biti upotrebljen van granica zemlje.

Pristup ličnim podacima, omogućen je isključivo ovlašćenim licima.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi procesuiranja i kontrole ličnih podataka, kao i za korišćenje vaših prava možete nam se obratiti slanjem e-maila na sledeću adresu: info@refot.com.

© 2018 Refotb
Powered by Smart Web